altA Fejér Megyei Hírlap mai számában a fenti címmel közöl írást. Az internetes verzió kommentjében TéMA azt írja: "A cikk írója nem említi Érdet. Miből gondolná bárki is, hogy Érdről viszik oda a szemetet ? Mi van Érden, ami ilyen mennyiségű föld kitermelését eredményezi ?" Szóval mit is ír a cikk?

fotók: http://picasaweb.google.hu

Először is azt kellene elhinnünk, hogy ott, a Szent László-patak környékén nincs semmi, illetve  nincs semmi rendkívüli, ami bárki figyelmére méltó lenne. Aztán meg azt, hogy amit látunk, az se az, ami. Legfeljebb ugyanis csupán némi friss földmunka nyomait láthatja az, aki odatalál  Ercsi közigazgatási területén, a volt cukorgyár, illetve az M6-os közelében.

Ami biztos: errefelé, ahol amúgy a madár se jár, valahogy semmi nem az és nem úgy van, mint ami a hivatalokban, vagy akár a térképeken látszik. De még a párhetes műhold-felvétel is csak tájékoztató jellegű. Most augusztusban ugyanis hirtelen felgyorsultak errefelé az események, amiknek szeptemberben - lehet!  - már nyoma se látszik...

 

Első megközelítésre legfeljebb az derül ki, hogy egy vállalkozó horgászparadicsomot akar létesíteni ott, illetve arrafelé. Amint azt az emiatt módosított rendezési terv is tartalmazza. A másik tény, hogy valamikor a cukorgyár szennye ömlött ide, s hogy ennek már a nyomai is kezdenek eltűnni.

Az is tény - még ha már nem is sok látszik belőle -, hogy a szóban forgó területen jelentős mennyiségű földet(?), sittet(?), veszélyes(?), vagy csupán nem idevaló anyagot ástak el  nagy sietve. Aztán az is több, mint feltevés, hogy az augusztus 20-i ünnep környékén kiástak egy újabb hatalmas gödröt. Láthatóan gondosan elő van készítve: ha valahonnan, valakik által ide szállítva megérkezne az újabb adag valami, azt gyorsan leöntsék, földdel eltakarják... (No meg persze azt a magyarázatot is el kellene fogadni, hogy ugye építjük, mélyítjük a tavat.) 

Ezideig  és főleg hivatalosan  a hatósági jogkörrel rendelkező illetékeseknek nem is jutott tudomására semmi, ami cselekvésre késztette volna őket. Sem engedélykérés, sem az ott kívánatosnak tartott területhasznosítással ellentétes történések miatt, bejelentés nem érkezett sehova. Se a környezet-, illetve természetvédelmi, se a vízügyi hatóság nem került még lépéskényszerbe, illetve képbe.

Valami mégis elkezdődött. Az ercsi önkormányzat, miután a bennünket is tájékoztató személy informálisan az ő figyelmüket is felhívta a lehetséges visszásságokra, lépett: illetékes munkatársuk haladéktalanul a helyszínre sietett  és dokumentálta az általunk is megírtakat.

Időközben az ercsi önkormányzat irodavezetője, Varga Illés Levente arról tájékoztatott bennünket, hogy elindították a hivatalos eljárást. Kedden helyszíni szemlét rendelt el, amelyre a környezetvédelmi felügyelőséget is meghívta. Addig, illetve ott el kell dönteni ki lesz az eljáró hatóság és tisztázni kell, hogy minek is minősül az Ercsi határába került anyag. Kérdésünkre megerősítette, hogy "amíg egy hulladék összetétele ismeretlen, addig azt veszélyes hulladéknak kell tekinteni".

Mindezt a Fejér Megyei Hírlap írja hétfői számában.

-------------

UPADATE! Két nap múlva a történet folytatódott.

 

Hulladéklerakónak használták a tó medrét?

Ercsi - Kedden a horgásztónál tartott bejárást a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. A hatóság az
önkormányzat kérésére tartott szemlét. A tómeder mélyén ugyanis szemét lapul.

Ercsi határában ugyan, mégis Ercsi és Ráckeresztúr között, az M6-ostól nem túl messze, a helyi cukorgyár szomszédságában található egy magánterület.
Ott, ahol a Szent László-patak csordogál. Előbb aszfaltos, majd földes, köves út vezet a magántulajdonban álló, 0209 helyrajzi számú területhez. Az út
legvégén rácsos kapu jelzi, csak az mehet be, akinek engedélye is van. Kedden azonban Ercsi polgármesteri hivatalának  kezdeményezésére a Közép-
dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség két munkatársa is ott járt, ahogyan az önkormányzat polgármesteri hivatalának
képviseletében Berkesi István aljegyző is. Hatóságként tartottak szemlét, miután híre ment, az ott található horgásztó medre hulladékot rejt. Ercsi rendezett
kisváros képét mutatja, az  itt élők megdöbbenve hallgatták a híreket arról, most valaki mégis beszennyezi a környéket, sittet, törmeléket, s ki tudja még
miféle szemetet rejt a horgásztó mélyére. Kívülről - mert bepillantást számunkra nem igen engedett az ingatlan tulajdonosa -  legfeljebb földmunkák
nyomait látni. A településen élők azonban tartanak attól, hogy a háztartási mellett veszélyes hulladék is került a földbe. Félelmük pedig nem alaptalan, mert
a földes út mentén, amely a horgásztóhoz vezet, sokfelé a szántóföldön is látni szemetet. Zacskók, műanyag flakonok... egyik sem tűnt környezetbarátnak.

 Éppen emiatt kezdeményezte a polgármesteri hivatal egyik munkatársa a helyszíni szemlét, bejárást, melyre a felügyelőség munkatársait is meghívták.
Hiszen egy önkormányzatnak nincs kellő jogosítványa az ilyen vizsgálatokra.
- Kedden a település önkormányzatának meghívására érkezett két munkatársunk a helyszínre, hogy bejárja a területet. Az ellenőrzés azonban nem zárult le
a keddi szemlével, további vizsgálatot folytatunk - tájékoztatott Csehóné Szilasi Rita, a felügyelőség munkatársa. Elmondta, hogy szükséges további
bizonyítékok beszerzése ahhoz, hogy megállapítsák a tényeket. Ez azonban akár egy héten belül is megtörténhet, s akkor további információkat tárnak a
nyilvánosság elé - mondta Csehóné. Hangsúlyozta, a környezetvédelmi felügyelőségnek is érdeke, s feladata az eset feltárása. Bővebben azonban nem
tudott nyilatkozni az ügyről. Arról sem szolgálhatott információkkal, milyen jellegű a lerakott hulladék.
Szerettük volna az esetről megkérdezni Ercsi önkormányzatának aljegyzőjét is, aki szintén részt vett a bejáráson, őt azonban nem sikerült elérni.
A közelmúltban Kajászón is hasonló ügyben járt el a környezetvédelmi felügyelőség. Erősítette meg lapunk információit Szeleckiné Szabó Katalin, a
Baracska-Kajászó körjegyzőség jegyzője. Hozzátette, a felügyelőség adhat tájékoztatást az ügyben. A kajászói polgármesteri hivatalban úgy tudják,
bírságot is kiszabtak már a szemétlerakás miatt. A hírek szerint ugyanaz a cég tette le a hulladékot, mint Ercsiben, ezt azonban senki sem erősítette meg. A
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség munkatársai erről az esetről bővebb tájékoztatást a mai napra ígértek.
A zöldkommandóként is tevékenykedő Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség munkatársai harcolnak az illegális hulladéklerakás ellen, sőt, bírsággal is sújtják azokat, akik bizonyíthatóan felelősek a gazdátlanul hagyott szemétért. Az Ercsiben élők óvják környezetüket,
portáik rendezettek, a település egészét megnyugtathatja a hatóság aktív fellépése.

Szeretne friss cikkeinkről értesülni? Iratkozzon fel  oldalunkra!

 

Írd meg ide!