Az értékek sorát növeli és reprezentálja maga a tér is (...) mindazzal a sok programmal, ami a téren, a  kúria  csodálatos  kertjében  és  a  művelődési  központban  várja  az érdieket  és  az  idelátogatókat.  Új  főtere  van  Érdnek,  s  ezzel  az  Európai  Unió  támogatásával  létrejött  fejlesztéssel  nagy  lépést  tettünk kitűzött céljaink felé: a „virágzó kertváros” megvalósítása felé, ahol a pihenés, a kikapcsolódás, az emberi kapcsolatok, a művészet és a kultúra  egyaránt  otthonra  talál.  Az új városközpont tehát az érdiek közösségének új centruma.

Az Érdi Újság 2011. július 28. napján "A közösség centruma" címmel keretes, az uniós formulának megfelelő hirdetésben hozta le TMA fent idézett, de a jelek szerint nem örökbecsű gondolatait.

Egy évvel korábban, az Érdi Újság 2010. július 29. napján megjelenő számában az alapkőletételnél így fogalmazott:

A Balatoni út helyett a megújuló városközpont területén rendezik idén a kilométeres utcabált (...)
– Az utcabál idén a „Központban a Város” nevet viseli majd. A rendezvény kapcsolódik az „Érd városközponti akcióterülete attraktivitásának, valamint funkcionális működésének fejlesztése” című, KMOP-5.2.1/ B2f-2009-0003 azonosítójú pályázathoz, és reményeink szerint ugyanolyan sikeres lesz, mint az elmúlt húsz esztendőben – jegyezte meg a polgármester, hozzátéve: nemcsak nevében, hanem helyszínében is változik az utcabál: idén nem a Balatoni úton, hanem a központban rendezik.
– A megújuló városközpont alapkőletételét össze kívánjuk kötni e népszerű rendezvénnyel, felhívva a figyelmet arra, hogy Érd, amelyet egykor Európa legnagyobb falujaként emlegettek, nemsokára városközponttal is gazdagodni fog – emelte ki T. Mészáros András, aki kérdésünkre elmondta: a helyszínváltásnak oka volt az is, hogy az utcabálban korábban részt vevő vendéglátók idén elzárkóztak az együttműködéstől.

Tehát a Főtér kezdetektől fogva írtotta a valódi, érdiek által gründolt civil hagyományokat. Megszűnt a Kilométeres utcabál, mert annak szervezői nem voltak hajlandóan T. Mészáros András feltételeit elfogadni. Lett helyette alapító okiratot hozó ejtőernyős meg majorett-felvonulás.

De mi is az a KMOP-5.2.1/ B2f-2009-0003 "Érd MJV városközponti akcióterülete attraktivitásának valamint funkcionális működésének fejlesztése"?

Bár azt szokás mondani, hogy az Internet nem felejt, azért elég kitartó kutakodás a része annak, aki ennek, így 7 év távlatából utána akar járni.

Hiába készült önálló projekthonlap (erdivaroskozpont.hu), s hiába mutatta még a tervezője is referenciamunkái között a terveket (varosteampannon.hu/erd_varoskozpont_engedelyezesi_terv_2009), mára ezek eltűntek. Az építős blogon is csak emlékeztetni tudnak rájuk az oda mutató linkek, s a városi honlap sem ad több információt (erd.hu/nyitolap/mizujs_erden/beruhazas/varoskozpontp). De hogy dőlt a lé, azt az alapkőletételre szervezett "ÉN utcabál" programfüzete is hirdeti, benne a polgármesteri bevezetővel.

Mert Érd ebben az egy hónapban is sokszínűséget kínál. Megmutatja arcát nemcsak az itt lakóknak, hanem az ország különböző szegleteiből hozzánk látogatóknak. Érd az ország egyik legfiatalabb  átlagéletkorú,  ugyanakkor  az 1200-as  évekre  visszanyúló múlttal rendelkező települése. (...) Virágzó  kertvárossá lettünk. (...) Hisszük, hogy a kultúra közösséget teremt. Ismerjen meg bennünket, legyen részese kulturális életünknek. Mert ahogy az író mondta bölcsen: „Az ünnep a közösség kezdete.”

A következő lapszámban a Meg kell erõsíteni az emberekben a szolidaritást! című cikkben az avatáshoz kapcsolódó, az Aktív eur­ópai polgár­ság: r­észvétel és demokr­ácia Eur­ópában  konferencia kapcsán így fogalmaz:

Ez azt jelenti, hogy meg kell ker­esni azokat a for­r­ásokat, amivel a civil szfér­ákat is betudjuk kapcsolni a munkánkba, mer­t fontos, hogy együttműködjünk velük! Ar­r­a is jó lesz ez az év,
hogy a tár­sadalomban meglévő szakadékokat áttudjuk hidalni. Reméljük a mai konfer­encia megalapozza a jövő évet, amihez nagyon jó munkát kívánok.

Majd az újságíró kiegészítette:

A színpadon az előadók képekkel, számokkal, adatokkal illusztr­álták előadásaikat, amelyeknek a fő vezér­gondolata a szegénység, illetve az ellene való küzdelem volt. Témák a civil tár­sadalom szer­epe, felkészülés a 2011. önkéntesség évér­e, küzdelem a szegénység és a tár­sadalmi kir­ekesztettség ellen, valamint a polgár­ság bevonása az eur­ópai politikába voltak. Abban mindnyájan megegyeztek, hogy sajnos ezen a kontinensen is beszélni kell ezekr­ől a témákr­ól, különösen a szegénységr­ől, mer­t egyr­e többen szegényednek el.

2018. augusztus 30-án kelt levelében (és nem határozatában!) T. Mészáros András már egészen más elveket vall:

Elvi álláspontom, hogy politikai tevékenységet végző, országgyűlési, helyhatósági választásokon induló, azokon jelöltet, jelölteket állító vagy azokat támogató szervezetek (pártok, egyesületek) saját erőforrásaikat használva szervezzenek eseményeket. Az adófizetők pénzét célszerűbb a valóban a köz érdekében tevékenykedő, politikai tevékenységet nem végző civil szervezetek által szervezett események támogatására fordítani.

És ha már nem támogatja, akkor díjat is kér a Főtér használatáért, pontosan 1.112.00 Ft + ÁFA összeget állapít meg.

De idén nem ez az első eset. Tavasszal az Érd Körbe Egyesület esett ki a "városi rendezvény"-nyé nyilvánított városi rendezvények sorából. Akkor is csak levelet tudott írni a polgármester, de akkor még az indoklásra sem futotta. Egyszerűen elutasította a kérelmet és kiszabta a 1.112.00 Ft + ÁFA összegű közterülethasználati díjat.

Mi változott meg T. Mészáros Andrásban, hogy az érdiek közösségének centrumából bevételtermő placcot csinált több családi rendezvénynek is a Családok Évében?

Ennyit nem változhat egy ember pár év alatt. Amit tavaly még támogatott, azt idén már nem? Elvi okokra hivatkozik, de legkevésbé sem az elvek embere.

Hogy mi történt 7 éve, azt hamarosan külön cikkben írom meg. Hogy most mi történik, azt pedig a nyájas olvasó megítélésére bízom.

 

Kapcsolódó: a tökfesztiválról írtuk és mondtuk még

 

Szeretne friss cikkeinkről értesülni? Iratkozzon fel  oldalunkra!

 

Írd meg ide!