erdlako bilincsÉrd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. augusztusában meghívásos közbeszerzési pályázatot hirdetett „magas- és mélyépítéshez, valamint településrendezéshez kapcsolódó, műszaki tervezés és tanácsadás” tárgyában, keretmegállapodások megkötése céljából. A meghívásos közbeszerzési eljárás eredményeként 3 céget hirdettek győztesnek. A keretmegállapodásra hivatkozva azután évekig – a mai napig is – 90%-ban a Hinterland Mérnöki Iroda Zrt-t (a pályázat kihirdetésekor még Kft-t) vették igénybe, és egyoldalú előnyt biztosítottak e cég számára.

 

A keretmegállapodások megkötése azt eredményezte, hogy az azóta eltelt időben nem hirdettek tervezésre vonatkozó pályázatot, nem történt ajánlatkérés, nem volt versenyeztetés.

Annak ellenére így történt, hogy a 137/2004. (IV.29.) Korm. sz. rendelet 1.§. (3) bekezdése kötelezően előírja:

„Tervpályázati eljárást kell lefolytatni a Kbt. szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezeteknek a Kbt. hatálya alá tartozó, építési beruházás esetén az építmény építészeti-műszaki tervezésének a kivitelezést megelőző versenyeztetésére – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik –, valamint az önálló szolgáltatásként megrendelendő építészeti-műszaki tervezés versenyeztetésére. A tervpályázati eljárás eredményeként – a 22. §-ban foglalt eltérésekkel – a Kbt. szerinti tervezői szolgáltatás megrendelésére kerül sor.”

A keretmegállapodás megkötése, majd annak ürügyén a Hinterland előnyben részesítése és helyzetbe hozása a Kbt. és a fent idézett jogszabály megkerülésére szolgált.

De emellett további problémák is felmerülnek ezzel kapcsolatban.

A keretmegállapodásokkal nem csupán a versenyeztetést sikerült kikerülni, akadtak szerződéses tervezések, amelyek még a keretmegállapodásoknak sem feleltek meg, hanem azokat más formában fizette ki az önkormányzat.

A mellékelt táblázaton jól láthatóan egyes esetekben (összesen 15) nem is tervezési, hanem adásvételi szerződéseket kötöttek, amellyel sikeresen kikerülték az egyébként vállalkozói tevékenységnek minősülő szerződéstípusok közbeszereztetését, és a szerződések „átalakításával” a Ptk-ban foglalt, a megrendelő (az önkormányzat) javára szolgáló szankciók érvényesítési lehetőségét is kizárták.

2007. IV: és 2008. I. negyedévében Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a mellékelt táblázatban foglalt 15 esetben, összesen bruttó 95.540.040,- Ft (nettó 79.616.700,- Ft) értékben „vásárolt” adásvételi szerződéssel terveket a Hinterlandtól, amelynek munkavégzésével kapcsolatban is több probléma merült fel, de leginkább kifogásolhatóak volt – a jogellenes forma mellett – a kirívóan magas „eladási” árak.

Az ilymódon „megvásárolt” tervekkivétel nélkül engedélyezési tervek, amelyek közül egy sem jutott el a kiviteli tervezés stádiumába és amelyik engedélyezési terv egyáltalán pályázati benyújtásra került, az a pályázat sem nyert (a táblázatból jól látható, melyik tervet melyik pályázathoz nyújtották be és az miért nem nyert, illetve az is, hogy néhány engedélyezési tervet nem nyújtottak be pályázathoz sem).

 

A dokumentumok:

alt alt alt
alt alt  
alt alt alt
alt alt alt
alt alt alt
alt alt
alt

Szeretne friss cikkeinkről értesülni? Iratkozzon fel  oldalunkra!

 

Írd meg ide!