erdlako penz 1Úgy tűnik, a helyi adók kapcsán a város vezetésének egyre több tagja keveredik ellentmondásba a tényekkel.

 

http://erdifidesz.hu/lassunk-tisztan/

Polgármesterünk itt ezeket állítja:

"Ha a szomszédos települések adózási gyakorlatát tekintjük, különböző példákat láthatunk.

A XX. kerületben az építményadó 1293 Ft/m²/év. A telekadó 287 Ft/m²/év, ezekből a magánszemélyek üzleti célt nem szolgáló építményeire és telkeire sincs kedvezmény, vagyis egységesen ennyi a fizetési kötelezettség.

A XXIII. kerületben az építményadó 1241 Ft/m²/év, a telekadó 275 Ft/m²/év, az idén nem volt emelés. Itt sincs semmiféle kedvezmény a magánszemélyek részére.

A XI. kerületben 1500 Ft/m²/év az építményadó mértéke, ebből nincs a magánszemélyeknek kedvezmény. A telekadó 287 Ft/m²/év."

 

Mi ezzel szemben a valóság? Lássunk valóban tisztán!

Itt szólhat hozzá

Legegyszerűbb, ha idézek a hivatkozott kerületek adórendeleteiből, döntse el ki-ki maga, hogy polgármesterünknek az olvasás, a megértés, vagy a jellem területén kellene fejlődnie!

 

XI. kerület

 

 

 

5. Az adómentesség
 
7. §
 
Mentes az adó alól:
a)
a szükséglakás;
b)
a gyógy- vagy üdülőhelynek nem minősülő kistelepülésen fekvő komfort nélküli lakásból 100 m2;
c)
a szociális, egészségügyi, és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség;
d)
a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény;
e)
a lakás és az üdülő épülethez tartozó kiegészítő helyiségek;
f)
az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra, vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl.: istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az épületet az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja;
g)
azon lakások és lakrészek, amelyeket az adóalany lakás céljára használ vagy hasznosít; feltéve, ha a tulajdonos az adóév január 1. napján a XI. kerületben állandó lakóhellyel (nem magánszemély esetén: székhellyel) rendelkezik,az óvóhely, a lakóközösségek közös tulajdonában és közös használatában lévő helyiségek.

 

XX. kerület:

a helyi építményadóról
[Egységes szerkezet]

 

Tárgyi adómentességek
 
 
6. § Mentes az építményadó alól:
a) a szükséglakás,
b) a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség,
c) a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény,
d) az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az épületet az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja,
e) a társasházak és a lakásszövetkezetek közös használatú helyiségei (kapualj, lépcsőház, folyosó, stb.) kivéve a bérbeadással hasznosított építmény, épületrész,
f) valamennyi magánszemély tulajdonos, haszonélvező, illetve közeli hozzátartozója által lakott olyan lakás, ahol a magánszemély tartós ottlakásra rendezkedett be, életvitelszerűen ott lakik és egyben a bejelentett lakóhelyének címe is,
g) a magánszemély tulajdonában lévő, az eredeti rendeltetésének megfelelően használt gépkocsitároló,
h) a magánszemély tulajdonában lévő, sport céljára használt és hasznosított építmény.
i) a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség.

 

 
 

XXIII. kerület:

Adóköteles építmény:

  • amely nem lakás céljára szolgál,
  • amely lakás céljára szolgál, de azt a tulajdonos vagy egyenes ági rokona életvitelszerűen nem használja

Vagyis mindhárom kerületre igaz az, hogy aki ott a saját lakásában lakik, egy fillér építményadót sem fizet a lakáscélú ingatlanért!

Ezzel szemben Érden mind tudjuk, hogy ki kaphat mentességet: aki már a létfenntartásában is akadályozott! Mindenki más csak fizessen, és hallgassa a félrevezető tájékoztatást!

 

Szeretne friss cikkeinkről értesülni? Iratkozzon fel  oldalunkra!

 

Írd meg ide!