erdlako fal ketten   Egy szép tavaszi napon felháborodott telefonhívást kaptam Érdről, ügyfeleim panaszkodtak: egy bizonyos ügyben – amelyről nem árulnék el részleteket a titoktartás okából – az intézkedő érdi rendőrök passzivitása és nem megfelelő helyzetfelismerése folytán jelentős érdeksérelem érte őket.

 


   Az ügyben személyi és vagyoni kár is keletkezett ennek következményeként, de leginkább az érthetetlen rendőri magatartás volt megdöbbentő, és mint utóbb kiderült, nemcsak a mi számunkra.
Mivel a rendőrségi törvény lehetőséget ad arra, hogy abban az esetben, ha a rendőrség sajnálatosan nem tölti be a törvény szerinti szerepét, panaszt lehessen tenni az illetékes rendőrkapitánynál, ezzel a lehetőséggel tehát rögtön éltünk. Erre a törvényi lehetőségre mindenki szíves figyelmét ezúton felhívom.  


    A törvény szerint a rendőrkapitányság vezetője 30 napon belül köteles a panaszt kivizsgálni és arról – közigazgatási hatósági jogkörben – határozatot köteles hozni.
Mivel ez egy viszonylag új rendelkezés a rendőrségi törvényben, rövid idő múlva személyesen érdeklődtünk az Érdi Rendőrkapitányságon, ahol – hosszas várakozás után, amikoris a panaszbejelentést keresték – egy tiszt állt a rendelkezésünkre, aki a földszinti folyosórészre (!!) beinvitálva bennünket, előbb kérdéseket tett fel, mint aki az ügyet nem ismeri, majd megnyugtatott, hogy a rendőrkapitány úr hamarosan választ fog nekünk adni. Dolgozószobát nem láttunk, mindez a rendőrség egy folyosórészén történt, állva, a feltehetően illetékes tiszt által érezhetően nem ismert ügyben, néhány nappal a 30 napos határidő lejárta előtt.


   Mintegy 3 hónap múlva – miközben a polgári eljárás is folyamatba helyeződött Budaörsön – kérelemmel fordultam a Pest megyei Rendőrkapitánysághoz (mint fellebbviteli hatósághoz a rendőrségi törvény szerint), nem járnának-e közben az ügyben, annak érdekében, hogy választ kaphassunk.
A Pest megyei Rendőrfőkapitányság egyik – ismert – vezetője szinte azonnal válaszolt, és tájékoztatott, hogy utasította az Érdi Rendőrkapitányságot a határozat sürgős és azonnali meghozatalára.


   De sajnos, továbbra is eredménytelenül telt-múlt az idő, mindaddig, amíg újabb 2 hónap múlva ismét nem kezdtem érdeklődni az ügy iránt, ezúttal már nem megkockáztatva a személyes érdeklődést, mivelhogy nem kívántam további folyosórészeket is megismerni a rendőrség épületében.


   Ezt követően viszonylag rövid időn belül megkaptam a határozatot – a panasz keltétől számítva tehát már  5 hónap múlva -, amelyben azt elutasították (ahogyan ez az előzmények után várható is volt), mégpedig azzal, hogy az ügyben a tényállás alapján büntető eljárást folytatnak az elkövető ellen, tehát a rendőrség a helyzet magaslatán áll (???), és az ügy megoldásán fáradozik.
Ez a büntetőeljárás – amely természetesen nem azonos a panaszeljárással - valóban folyamatban van,  amolyan „eső után köpönyegként” működik: ha a rendőrség akkor intézkedő munkatársai megfelelően és törvényesen jártak volna el, a jelen ügyben most a rendőrség helyzete is sokkal könnyebb lenne.


   Természetesen megfellebbeztem ezt a határozatot és az ügy ismét visszakerült a Pest megyei Rendőrfőkapitányságra, ugyanoda, ahol egyszer már megrovóan kiadták az utasítást a mulasztás pótlására.


   A megye a várakozás szerint reagált: keményen és szigorúan elrendelte az ügy újbóli kivizsgálását (immáron harmadszor került tehát erre sor) és kiosztottak néhány fegyelmit is!
Bár nem ezt a hatást szerettem volna elérni – ügyfeleimnek se hasznuk, sem jóvátételük nem származik a rendőrség berkein belül folyó fegyelmikből -, be kell vallanom, örültem, hiszen végre úgy tűnt, nem levelezek eredménytelenül és hiába, létezik olyan rendőrség az országban, amelyik ismeri és betartja, sőt, betartatja a rendőrségi törvényt (noha sajnálatomra ez nem az Érdi Rendőrkapitányság, legalábbis ebben és az általam ismert többi  ügyben biztosan nem). Úgy gondolom, hogy kizárólag a törvényes működés és a jogszabályok betartása biztosítja a jogállamiságot és a rendet, ezért példaszerűnek tartom ezt az esetet.
   Mindenki hibázhat. A rendőrségnek is jogában áll mindez. De ne feledjük el: a rendőrség intézkedései emberek sorsát, vagyonát, életkörülményeit, stb. befolyásolják, mégpedig közvetlenül. Az is tény, hogy sajnálatosan mindig az Érdi Rendőrkapitányság esetében találkozom szembe ilyen hozzáállással.

Szeretne friss cikkeinkről értesülni? Iratkozzon fel  oldalunkra!

 

Írd meg ide!