erdlako kerekpar 01Az megvan, mikor Mekk Mester úgy épít házat, hogy a tetővel kezdi? Az önkormányzat elkezdi végrehajtani a Kerékpráforgalmi Hálózati Tervben megfogalmazott beruházásokat. Hurrá. Csak sajnos a végén kezdi, nem az elején.

 

A csütörtöki közgyűlés napirendi pontjai között találtuk: Javaslat pályázat benyújtására a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című felhívásra. Ezek szerint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Érd, Tusculanum településrész és a településközpont közötti útvonalon (a Rómer Flóris tér - Széchenyi tér körforgalmak között húzódó Bethlen Gábor utcán) kerékpárforgalmi létesítmények építése céljából támogatási kérelmet kíván benyújtani az alábbiak szerint:

  • Támogatási kérelem címe: Kerékpáros fejlesztés Érd városában
  • Igényelt támogatás összege: 100 262 821 Ft
  • Önerő: 10 033 000 Ft
  • Beruházás összköltsége: 110 295 821 Ft

Az előterjesztés szerint az önerő a pályázat beadásához szükséges alapdokumentum, azaz a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (KHT) elkészíttetésének költsége. (De mint látjuk, abban ez a beruházás nem, illetve nem így szerepel.)

A támogatás célja, hogy a mindennapi közlekedési célú utazások esetén növekedjen a gyalogos, kerékpáros és vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya a közlekedők körében, hozzájárulva ezzel az élhetőbb és fenntarthatóbb városi környezet kialakulásához, valamint az alacsonyabb károsanyag-kibocsátási szint eléréséhez. (A VEKOP források érdi elköltéséről korábban itt írtunk.)

No de mit ír a KHT?

(Forrás: http://www.erd.hu/data/cms743817/Erd_kerekparforgalmi_halozati_terv_vegleges.pdf, sajnos a rajzi mellékletek nincsenek a honlapon, de itt egy fontos melléklet: https://drive.google.com/open?id=0B651-wrbH-R0R0w5R09NTExOR2c)

A KHT (Kerékpárforgalmi Hálózati Terv) egy településnek azon fejlesztési terve, melyet az önkormányzat képviselő-testülete azon célból alkot meg (fogad el), hogy a település infrastrukturális fejlesztéseinél figyelembe tudja venni a kerékpáros közlekedés igényeit, a tervezett beruházási igényeket meg tudja fogalmazni, s azokat ütemezni tudja. Ez egy elég új műfaj, mostanában alkotják meg a települések (az érdi sincs még egy éves sem). Jellemzően az uniós források lehívhatósága kényszeríti ki az önkormányzatok döntéshozóiból ezen cselekvési tervek elkészíttetését.

Lássuk, mit ír ez a terv a Bethlen utcára!

M09 4 javasolt halozat utemezes 1 1

4.6.3.3 Keresztirányú főúti és gyűjtőúti nyomvonalak

Kossuth Lajos utca – Vadlúd utca – Bethlen utca

A Diósdi út és a Zámori út között végig kerékpársáv létesítése javasolt, nincs igazán párhuzamos, folytonos alternatívája. Megvalósítása nagyobb keresztmetszeti átalakítást igényel szinte a teljes hosszon, így szakaszosan, ütemezetten valósulhat meg várhatóan. Rövid távon (1. ütemben) minden ilyen főúti szakaszon a sebességcsökkentés javasolható, melyre általános javasolatokat a 4.7.1 fejezet fogalmaz meg.

4.7.1 Fő- és gyűjtőutak forgalomlassítása

Általánosságban a fő- és gyűjtőúthálózaton is feladat a kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása, erre azonban az utak jelenlegi kialakítása mellett sokszor (kis burkolat- és padkaszélesség, nyílt árok stb. esetén) csak teljes átépítés során, így hosszabb időtávon van reális lehetőség. Ez igaz a Lőcsei – Szovátai út, az Iparos – Bajcsy-Zsilinszky – Riminyáki út és az Ürmös – Csaba utca észak-déli tengelyekre, a Bethlen Gábor – Kossuth Lajos – Vadlúd utca útvonalra, a Diósdi útra, és kiemelten igaz az országos közutakra (Balatoni út, Zámori út, Törökbálinti út).

Rövid távon ezért a forgalombiztonság javítása érdekében a sebesség csökkentését kellene elérni, a következő eszközökkel:

  • megengedett sebesség csökkentése 40 km/-ra,
  • forgalomtechnikai megoldások a járművezetők viselkedésének befolyásolására, fizikai és optikai sebességcsökkentési megoldások alkalmazása: sávelhúzásoksávszűkítések, de ezt szolgálják a sűrűn elhelyezett gyalogátkelők, főleg a középszigetes gyalogátkelők is (amellett, hogy a gyalogosok biztonságérzetét is növelik).

1.3 Fejlesztési javaslatok

Fejlesztési alapelvek

Fontos kiemelni, hogy a kerékpárosok számára nem feltétlenül új és költséges kerékpárforgalmi létesítményeket („kerékpárutakat”) szükséges építeni, hanem a biztonságos és akadálymentes kerékpározás feltételeit kell megteremteni a lehető legszélesebb kör számára. Ezek a feltételek sok esetben forgalomszervezési intézkedésekkel, a meglévő útpálya használatának átszervezésével biztosíthatók. A kerékpárforgalmi hálózat részeként tekintünk a közúthálózat többi részére, a kerékpárral járható városi főútvonalakra, mellékutakra, lakóutcákra, a városkörnyéki erdészeti utakra – és különösen a forgalomcsillapított utcákra, főutak mentén futó szervizutakra. 2010 óta az integrált közlekedésfejlesztési megoldásokat támogatják a kerékpáros közlekedés fejlesztésére rendelkezésre álló EU-s pályázatok is.

Kerékpárosbarát beavatkozások más fejlesztések keretében

Sok útszakasz, főleg a fő- és gyűjtőutak kerékpárosbarát fejlesztése elsősorban a folyamatban lévő illetve a később megvalósuló beruházások keretében képzelhető el(csomópont-fejlesztések, útfelújítások, vasútépítési beruházások stb. során), amikor az adott útszakasz egyébként is áttervezésre, átalakításra kerül. Ha az egyébként is megvalósuló átépítés részét képezi egy-egy kerékpárosbarát beavatkozás, akkor ezek nem jelentenek komoly műszaki plusz tartalmat, így költséget sem. Viszont elmaradásuk esetén elszalaszt a város egy jó lehetőséget a fejlesztésre, a kedvezőtlen helyzet ráadásul hosszabb időre konzerválódik.

A hálózatfejlesztés 1. ütemébe kerülő új hálózatrészek

Emellett minden olyan beavatkozásnak a megvalósítását is az 1. ütembe tettük, amelyek előkészítése, terveztetése és kivitelezése sem időben, sem a forrásokat illetően nem igényel jelentős ráfordítást, ezért gyorsan és költséghatékonyan megvalósíthatók. Ezek a következők:

  • a csak forgalomtechnikai beavatkozást (burkolati felfestést, táblázást, kiskorrekciókat) igénylő fejlesztések a gyűjtőutakon és a főutakon, illetve az ezek hálózatba kötését segítő szakaszok,
  • a főutaknak alternatívát adó, akár családdal is jól járható városi kerékpáros útvonalhálózat kialakítása kitáblázással és a nagyforgalmú utak kereszteződéseiben átvezetésekkel, fokozatosan pedig az utcák burkolatfejlesztésével és forgalomcsillapítással (de azokat a kisforgalmú útvonalakat, amelyek pl. egy később megvalósuló térségi kerékpárúthoz vagy forgalomvonzó helyszínhez csatlakozhatnak, későbbi ütembe soroltuk).
    a fentiekből kiemelten azok ez esetben is, melyek az iskolák megközelítését segítik.
A hálózatfejlesztés 3. ütemébe kerülő beavatkozások

A 3. ütembe kerültek azok a szakaszok, amelyek forgalmas főútvonalak teljes keresztmetszeti átépítését igénylik, és jelenleg nincs terv a felújításukra, átépítésükre,
valamint valamilyen formában rendelkeznek alternatív nyomvonallal a korábbi ütemek megvalósulásával. A főútvonalakon a vonali kerékpárforgalmi hálózati elemek jellemzően nem kerékpáros projektként, hanem útfelújításokkal, vagy egyéb fejlesztésekkel történő összehangolás során jöhetnek létre. A főutak faltól-falig átrendezése ugyanakkor nem kizárólag a kerékpáros szempontok érvényesítése miatt lenne fontos, hanem a szabályozás szélesség (a rendelkezésre álló keresztmetszet) jobb kihasználása érdekében, a gyalogosok körülményeinek és a városkép javítására is: a mai nyitott árkok helyén a kerékpársáv mellett parkolóhelyek, fasor, szélesebb járda stb. is kialakítható lenne.

Kérdés

Hogyan választották ki éppen ezt a szakaszt? A KHT-ban 1. ütemben nincs szó a Bethlen átépítéséről. Csak a 3. ütemben, jellemzően nem kerékpáros projektként. Erre mégis kerékpáros projektként 1. ütemben, annak is első elemeként kerül sor az átépítésre?

Tényleg kerékpáros pénzből kell egy gyűjtőutat felújítani? A pályázati felhívás szerint önállóan támogatható tevékenység lehet az olyan kerékpárosbarát fejlesztés, mely során településközpont és településrész közötti kerékpárforgalmi útvonal kerül kialakításra. Ezért szólhat úgy az előterjesztés, hogy “Tusculanum településrész és a településközpont közötti útvonalra  vonatkozóan” pályázik a város. Kicsit nyögvenyelősen, de a Bethlen utca - ha akarjuk - megfelel ennek a kritériumnak. Igaz, minden érdi főútról és gyűjtőútról elmondható ugyanez.

Összegezve

Vélelmezhető, hogy ez a pályázat ismételten nem a kerékpárbarát átalakítások célját szolgálja. Gondolhatjuk, hogy szeretnék felújítani az utat valaki más pénzéből, és jó ötletnek tűnik kerékpársávval megspékelve ezt a VEKOP forrásaiból megtenni. Legalábbis a 110 mFt vs. 950 m-es útszakasz arra enged következtetni, hogy ez nem sima festegetés lenne, hanem burkolatcsere teljes szélességben. Mert a 110 mFt nagyon sok pénz kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére, ebből a pénzből sokkal nagyobb eredményeket el lehet érni Érden. Táblázásokkal, festésekkel.

A Bethlen utca jelenlegi szélessége nem engedi meg, hogy azon kerékpársáv létesüljön, azaz a teljes pályaszerkezetet át kell hozzá építeni. Azaz költséges, s ezért nem került az első és második ütembe ennek megvalósítása.

Az út egyébként valóban felújításra érett, az autósok hálásak lesznek a felújításért. A kerékpárosoknak azonban nem ez a fejlesztés hiányzik. Sőt, az egésznek csak akkor van értelme, ha vele egyidőben, vagy ezt megelőzően átépítik a Széchenyi teret is (ahol ma balesetveszélyesen, s bizonyos irányokban csak szabálysértően lehet kerekezni) és az alagút szervízútját, illetve a Diósdi úton felfestéssel és a parkolás átrendezésével szintén kerékpáros sávot létesítenek.

Szeretne friss cikkeinkről értesülni? Iratkozzon fel  oldalunkra!

 

Írd meg ide!